دسته: جملات کوتاه بازدید: 1395

دست‌های الهی شکننده صلیب‌های طلایی