منبع

روز بيست و چهارم اين ماه (ذى الحجة) بنا بر مشهور، روز مباهله است. بعضى روز بيست و پنجم، و بعضى بيست و هفتم اين ماه را گفته اند. اگر در هر يك از اين دو روز بلكه در روز بيست و سوّم نيز اعمال اين روز را به جا آورند نيك است.

و سبب فضيلت روز مباهله به طور اختصار آن است كه:

روز بيست و چهارم بنا بر مشهور روزى است كه رسول خدا (صلّى الله عليه و آله) با مسیحیان نجران مباهله كرد و پيش از آن كه خواست مباهله كند، عبا بر دوش مبارك گرفت و حضرت اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و حسين (عليهم السلام) را داخل در زير عبا نمود و عرض کرد: پروردگارا هر پيغمبرى را اهل بيتى بوده است كه مخصوص ترين خلق بوده اند به او، خداوندا اينها اهل بيت منند پس از ايشان برطرف كن شك و گناه را و پاك كن ايشان را پاك كردنى. پس جبرئيل نازل شد و آيه تطهير را در شأن ايشان آورد. پس حضرت رسول (صلّى الله عليه و آله) آن چهار بزرگوار را براى مباهله بيرون برد.

به دستور پروردگار جلال                             بود خلقت عيسي اندر مثال

چو آدم که او را زخاک آفريد                         که چون گفت شو، ناگهان شد پديد

پس از اين هر آن کس که ورزد جلال                 که در باب عيسي بود آن مقال