دسته: جملات کوتاه بازدید: 1388

مباهله، مباهات پیامبر