دسته: جملات کوتاه بازدید: 1845

مباهله، مباهات پیامبر