دسته: جملات کوتاه بازدید: 1460

مباهله، پیکار بی پیکان