دسته: جملات کوتاه بازدید: 1983

مباهله، پیکار بی پیکان