دسته: جملات کوتاه بازدید: 1677

دست‌های الهی شکننده صلیب‌های طلایی