دسته: جملات کوتاه بازدید: 2042

مباهله، پیکار پیروز