دسته: جملات کوتاه بازدید: 1528

مباهله، پیکار پیروز