دسته: جملات کوتاه بازدید: 1405

مباهله یعنی علی جان پیامبر