دسته: جملات کوتاه بازدید: 1800

مباهله یعنی علی جان پیامبر