دسته: جملات کوتاه بازدید: 1390

مباهله، نبرد پیروز سپاه بی سلاح